+40 759 858 820

Serviciul de asistență clienți

E-mail: [email protected]

Serviciul de asistență clienți

Luni - Vineri: NON-STOP

Sistemul procesează automat comenzi 24/7

Publicat: 5.3.2024

img-1

Lansarea proiectului
„ CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA 2,95 MW CU RACORD ELECTRIC”

Proiectul este finantat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Pilonul I. Tranziția verde – Componenta C6. Energie, Măsura de investiții – Investiția I.1 – Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile.
FERMA FRUMUSICA SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Construire centrala fotovoltaica 2,95 mw cu racord electric”.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Energiei, în calitate de coordonator de reforme si/sau investitii pentru Planul Național de Redresare și Reziliență – Pilonul I. Tranziția verde – Componenta C6. Energie
Valoarea totală a proiectului este de 23.251.810,56 lei (inclusiv TVA), din care valoarea eligibila este
de 14.614.476,24 lei, iar finantarea nerambursabila este de 2.848.560,00 lei.
Obiectivul general al proiectului: Realizarea unei investitii noi intr-o capacitate de productie de energie solara cu o capacitate instalata de 2,95 MW si reducerea aferenta a emisiilor de gaze cu efect de sera, intr-o perioada de 18 luni.

Obiectivele specifice prevazute pentru indeplinirea Obiectivului General al proiectului:

1. realizarea unei investitii noi intr-o capacitate de productie energie regenerabila (panouri fotovoltaice) cu o capacitate instalata de 2,95MW, cu ajutorul unei finantari nerambursabile de 2,938,200.00 lei, (200.000 euro /MW instalat);

2. reducerea emisiilor de carbon cu minimum 45.000 tone de CO2 echivalent, intr-o perioada de 20 ani prin utilizarea de energie regenerabila, in detrimentul combustibililor fosili;.

3. cresterea capacitatii de productie energie regenerabila prin introducerea in SEN a minimum 97% din capacitatea produsa;
Durata de implementare a proiectului: de la data de 30.12.2023 până la data 31.12.2024.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: FERMA FRUMUSICA SRL. – în Sat Axintele, Comuna Axinte,
Judetul Ialomita; Telefon: +40 723 256 136, E-mail: [email protected]

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE” https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://www.facebook.com/PNRROficial/