+40 759 858 820

Serviciul de asistență clienți

E-mail: [email protected]

Serviciul de asistență clienți

Luni - Vineri: NON-STOP

Sistemul procesează automat comenzi 24/7

Publicat: 29.9.2023

img-1

Lansarea proiectului
„CENTRALA ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ INSTALATĂ PE ACOPERIȘUL CLĂDIRII, CU
SCOPUL DE ASIGURARE A AUTOCONSUMULUI”

Proiectul este finantat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Pilonul I. Tranziția verde –
Componenta C6. Energie, Măsura de investiții – Investiția I.1 – Noi capacități de producție de energie
electrică din surse regenerabile.
OLIMPIC COMPANY SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Centrala electrică
fotovoltaică instalată pe acoperișul clădirii, cu scopul de asigurare a autoconsumului”.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Energiei, în calitate de coordonator de reforme
si/sau investitii pentru Planul Național de Redresare și Reziliență – Pilonul I. Tranziția verde –
Componenta C6. Energie
Valoarea totală a proiectului este de 7.427.379,52 lei (inclusiv TVA), din care valoarea eligibila este de
4.763.727,31 lei, iar finantarea nerambursabila este de 1.348.159,16 lei.
Obiectivul general al proiectului: Creşterea cu minimum 50% a ponderii energiei regenerabile în totalul
de energie consumata si reducerea aferenta a emisiilor de gaze cu efect de sera prin realizarea unei
investitii noi intr-o capacitate de productie de energie solara cu o capacitate instalata de 997,36 kWp
in vederea asigurarii autoconsumului, intr-o perioada de 18 luni.
Obiectivele specific prevazute pentru indeplinirea Obiectivului General al proiectului:

 1. realizarea unei investitii noi intr-o capacitate de productie energie regenerabila (panouri
  fotovoltaice) cu o capacitate instalata de 997,36 kWp, cu ajutorul unei finantari nerambursabile
  de 1,348,159.16 lei, (300.794,10 euro /MW instalat);
 2. asigurarea a minimum 50% din consumul propriu preconizat ca provenind din energie verde
 3. reducerea emisiilor de carbon cu minimum 7.500 tone de CO2 echivalent, intr-o perioada de 20
  ani;
 4. implementarea unei unitati de stocare care va asigura stocarea energiei produse pentru o
  perioada de minimum 12 minute.

Durata de implementare a proiectului: de la data de 09.08.2023 până la data 30.06.2024.
Informaţii suplimentare se pot obţine la: OLIMPIC COMPANY SRL. – în Str. Dumitru BRUMARESCU nr.
9, Sector 4, Bucuresti; Telefon: +40 744 638 168, E-mail: [email protected]
28 septembrie 2023